منجی بشر در قرآن و روایات
36 بازدید
ناشر: انتشارات نجفی قم
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-96827-7-8
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
حدود بیست آیه از آیات ریالرآن کریم همراه با نکته ها- پیام ها- روایات و نتیجه گیری و مطالبی تحت عنوان: پیرامون قیام حضرت مهدی - بشارت حکومت صالحان در کتاب های آسمانی- امام زمان در کتاب های اهل سنت- دیدگاه وهابیت- سیمای حکومت حضرت مهدی- شاخصه های حکومت حضرت- اصحاب ویاران حضرت- وظائف منتظران- چهره های درخشان زمان ظهور حضرت- چهره های منفی زمان ظهور و تکیه حضرت به دیوار کعبه و اقتدائ حضرت عیسی به حضرت مهدی (ع)